Çağdaş Sinema (1974-75) Sayı 5-6


Künye
 • Çağdaş Sinema. Sinema işaretbilimi ve ideoloji. Çağdaş Sinema (5/6) 1974, 3 ss.
 • Okay, Aziz (çev.) -Julia Kristeva. Analitik pratik, devrimci pratik. Çağdaş Sinema (5/6) 1974, 22 ss.
 • Yaşar, İzzet (çev.) – Pascal Bonitzer. Sinema kulüpleri yöneticilerinin rolü konusunda (Alain Marty’nin “Film Tahlili” üstüne). Çağdaş Sinema (5/6) 1974, 38 ss.
 • Yamanlar, Aydın (çev.). Alain Marty’nin mektubu. Çağdaş Sinema (5/6) 1974, 42 ss.
 • Yaşar, İzzet (çev.). Alain Marty’ye cevaplar: Serge Toubana 1. Seyircinin sınıfsal varlığı. Çağdaş Sinema (5/6) 1974, 47 ss.
 • Okay, Aziz (çev.). Alain Marty’ye cevaplar: Jean-Louis Comolli 2. Mücadeler, aygıt. Çağdaş Sinema (5/6) 1974, 51 ss.
 • Onaran, Bertan (çev.) Alain Marty’ye cevaplar: Pascal Bonitzer 3. Hangi işaretbilimi. Çağdaş Sinema (5/6) 1974, 54 ss.
 • Saltuk, Yunus (çev.) – S.M. Ayzenştayn. Sinematografik ilke ve ideogram. Çağdaş Sinema (5/6) 1974, 57 ss.
 • Yaşar, İzzet (çev.) – Christian Metz. Sinema ve ideografi. Çağdaş Sinema (5/6) 1974, 69 ss.
 • Onaran, Bertan (çev.) -Christian Metz. Öykülü filmde noktalama ve ayırmalar. Çağdaş Sinema (5/6) 1974, 81 ss.
 • Çağdaş Sinema. Klasik Hollywood sineması üstüne notlar. Çağdaş Sinema (5/6) 1974, 105 ss.
 • Çağdaş Sinema. Sinema Tekniği 5. Çağdaş Sinema (5/6) 1974, 115 ss.