Si-Sa : Sinema Sanatı (1960) Sayı 3


Künye
  • Kural, Turgut. Sinema ve çıplaklık. Si-Sa (3) 1960, 3 ss.
  • Ölez, Ş.Avni. Sinemanın tiyatro ile ilgisi. Si-Sa (3) 1960, 4 ss.
  • Ziya, İskender. Sanatçının özgürlüğü. Si-Sa (3) 1960, 5 ss.
  • Devrim, Turgut. Sinemacılığımız için ne düşünüyoruz Si-Sa (3) 1960, 5 ss.
  • Zarplı, Turhan Ş. Amerikan, İngiliz filmciliğine umumi bakış ve bizde gösterilenler. Si-Sa (3) 1960, 6 ss.
  • Sabit, Selim. Figüran. Si-Sa (3) 1960, 6 ss.
  • Caner, Hayri. Sinema yazarı unalımı. Si-Sa (3) 1960, 7 ss.
  • Robert Ottoway. Otto Preminger diyor ki. Si-Sa (3) 1960, 8 ss.
  • Si-Sa. Basında sinema: Reklam filmleri, Ç.A.Ğ. – Semih Tuğrul, Sansürün sorumluluğu – rdem buri, Aparajita. Si-Sa (3) 1960, 10 ss.