SİNEMA YAZILARI – İ.Ü. İletişim Fakültesi


Künye
 • SİNEMA KURAMLARI
 • “Esas Kız Esas Oğlana Kavuşuyor mu-? ya da “Esas Kızın Esas Oğlana Olan Tutkusu” ya da “Metin-Filmin Sözdizimsel Çözümlemesi” /Prof.Dr. Nükhet Güz 1
 • Aşk Y arışlarını da Sporcular Kazanıyor/Doç.Dr. Seçil Büker 4
 • Sinemada Modelleme Teori si/Dr. Nurdoğan Rigel 7
 • Yalancı Carmen/Yrd.Doç.Dr. Nazlı Kırmızı 11
 • Film Dinlemeyi Biümek/Yrd.Doç.Dr. Simten Gündeş Öngören 18
 • Kuram ve Kılgı/Yrd.Doç.Dr./ Ömer Saydam Uysal 20
 • Rudolf Arheim / Çeviren- İbrahim Şener 22
 • TÜRK SİNEMASI
 • Türk Sineması’na Toplumbilimsel Bir Bakış/ Doç.Dr. Faruk Kalkan 28
 • Tarih İçinde İzmir’de Sinema Yaşantısı/Doç.Dr. Oğuz Makat 31
 • Düşten Düşe Bir Yaşam Cazibe Hanım’ın Gündüz Düşleri/t/z. Güler Demir 37 Çıplak Bir Film ÇIPLAK/Adnan Tönel 39
 • Berlin In Berlin/Derleyen : Işıl Demircan- Aysun Ayışkan- Aygen Bilgin 41
 • DÜNYA SİNEMASI
 • Japon Sinemasına Genel Bir Bakış/Yrd.Doç.Dr. Selahattin Yıldız 44
 • Dünya Sinemasında Kadın Yönetmenlere Genel Bir Bakış /Okt. Oya Dinçer 48
 • Emir Kusturma ile Başbaşa/Çeviren: Araş.Gör. Nilüfer Sarı-
 • Ok. Rengin Küçükerdoğan 57
 • Alexandre ya da Hüzün/Çeviren -Aslı Selçuk 63
 • Casablanca/Çeviren.’ Füsun Alver 75
 • François Truffaut/Çeviren: Işıl Demircan-Aysun Ayişkan- 81
 • Pier Paola Pasolini/Çeviren : Banu Tuna-Melda Ural 89
 • Muhteşem Depardieu/Çeviren: Latife Mülayimoğlu-Yasemin Yere 101
 • SİNEMA HUKUKU
 • Televizyon Sinema İlişkisi /Prof.Dr. Tayfun Akgüner 110
 • SİNEMA TEKNİĞİ
 • Sinemanın Bir Başka Büyüsü Çizgi-Film/Doç.Dr. Sevil İlgaz 113
 • Sinemada Bilgisayar ÇağıI Uz. Hülya YENGİN 116
 • Belgesel Filmin Planlanması/Çeviren : Aslı Ertürk 118
 • Film Görüntüsü mü, Videotape Görüntüsü mü?/Derleyen: H. Sema Türkyazıcı 127 SİNEMA KİTAPLIĞI
 • Sinema Kitabı / Araş.Gör. Zeynep Karahan 131
 • Sinemada Anlam Yaratma/Emine Yavaşçagel 133
 • Cadde-i Kebirde Sinema/Meral Alpdoğan-Leyla Küçükkısa-Kezban Demirdeş 136 12. İstanbul Film Festivali İzleyici Profili Kamuoyu Araştırması/Akademedya 138