Sinemanın Temel İlkeleri – Pudovkin, Çev.Nijat ÖZÖN (1966)


Künye
 • İ Ç İ N D E K İ L E R
 • ÇEVİRENİN ÖNSÖZÜ
 • ALMANCA BASKIYA ÖNSÖZ
 • Birinci Kitap
 • FİLİM SENARYOSU VE KURAMI
 • ÖNSÖZ
 1. SENARYO
 • “Çevirim senaryosu”nun anlamı — Senaryonun yapısı — Tema — Temanın olgusu ve geliştirimi — Sonuç.
 1. PLASTİK MALZEME
 • Çevirimin en basit yöntemleri — Malzemeyi işleme yöntemleri (Yapısal kurgu) — Sahnenin kurgusu — Ayrımın kurgusu — Senaryonun kurgusu — Bir izlenim aracı olarak kurgu (Bağıntılı kurgu).
 • İkinci Kitap
 • FİLİM YÖNETMENİ VE FİLİM MALZEMESİ
 1. FİLİM MALZEMESİNİN ÖZELLİKLERİ
 • Filim ve tiyatro — Filmin yöntemleri — Filim ve gerçek — Filimsel uzay ve filimsel zaman — Filimlerin malzemesi — Çözümleme — Kurgu: Filimsel çözümlemenin mantığı — Hareketi düzenlemenin zorunluluğu – Çevrilecek malzemenin düzenlenmesi — Alıcı yerleştirmesinin düzenlenmesi — Raslantısal malzemenin düzenlenmesi — Filimsel biçim — Yönetmenlik çalışmasının tekniği.
 1. YÖNETMEN VE SENARYO
 • Yönetmen ve senaryocu — Filmin çevresi —Çevre içinde karakterler — Filim ritminin sağlanması.
 • III. YÖNETMEN VE OYUNCU
 • iki yapım çeşidi — Filim oyuncusu ve filim tipi — Filim tipini oynamanın hazırlanması — “Bütünlük” — Anlamlı hareket — Anlamlı nesneler— “Bütünlük”ün yaratıcısı olarak yönetmen.
 1. GÖRÜNTÜ İÇİNDE OYUNCU
 • Oyuncu ve filimsel görüntü — Oyuncu ve ışık.
 1. YÖNETMEN İLE ALICI YÖNETMENİ
 • Alıcı yönetmeni ve alıcı — Alıcı ve alıcının görüş noktası — Hareketin filme alınması — Alıcı, seyirciyi yönetmenin istediğini görmeğe zorlar — Düzenleme çalışması — Laboratuvar — Toplu çalışma: Filim çalışmasının temeli.
 • EKLER
 1. OYUNCULAR YERİNE TİPLER
 2. ZAMANDA OMUZ ÇEKİMİ
 • III. SESLİ FİLİM İLKESİ OLARAK EŞLEMESİZLİK
 1. İLK SESLİ FİLMİMDEKİ RlTMlK SORUNLAR