Sinemaya Giriş – Alim Şerif Onaran (1986)


Künye

İÇİNDEKİLER

 • GİRİŞBİRİNCİ BÖLÜM
 • SİNEMA SANATI
 • FİLMİN DRAMATİK YAPISI
 • SİNEMA KURAMI
 1. FİLMSEL EVREN
 2. Filmsel Mekân (Uzay)
 3. Filmsel Zaman
 4. Hareket (Alıcının Anlatım Gücü)
 5. FİLMSEL GÖRÜNTÜ
 6. Görüntünün Anlamı
 7. Temel öğeler
 8. a) Çekim ölçeği
 9. b) Derinlemesine Görüntü
 10. c) Alıcı Açısı. Görüş Noktası
 11. d) Dekor
 12. e) Işık
 13. f) Renk
 14. g) Ses
 15. h) Oyun
 16. Filmsel Bünye (Yapı)
 17. a) Bir Filmin Anlatımsal Bünyesi (Yapısı)
 18. b) Kurgu ve Noktalama
 • Sonsöz
 • KAYNAKÇA
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • SİNEMA TARİHİ
 • I — SİNEMADA TÜRLER
 • Giriş (Tür Nosyonu)
 1. Film d’Art
 2. Dizi (bölüklü) Filmler
 1. Güldürü Filmleri
 2. Tarihsel Filmler
 3. Savaş Filmleri
 4. Kovboy Filmleri
 5. Gangster Filmleri
 6. Korku ve Bilim-Kurgu Filmleri
 7. Trajedi, Dram, Melodram
 8. Müzikaller
 9. Belgesel Filmler
 10. Animasyon (Çizgi ve Kukla) Filmleri
 • H — SİNEMADA AKIMLAR, EKOLLER
 • Sinemada Akımları Doğuran Nedenler
 1. Dışavurumculuk (Expressionismus)
 2. Şairane Gerçekçilik (Réalisme Poétique)
 3. Yeni Gerçekçilik (Neo-Realismo)
 4. Yeni Dalga (Nouvelle Vague)
 5. özgür Sinema (Free Cinema)
 6. Yeni Sinema (Cinema Novo)
 7. Underground (Experimental) Filmler
 • III — ÖNEMLİ YÖNETMENLER
 • Önemli Yönetmenler Üstüne Birkaç Söz
 1. Georges Méliès
 2. David Wark Griffith
 3. Charlie Chaplin (Şarlo)
 4. Serge Mihailoviç Eisenstein
 5. Erich von Stroheim
 6. Fritz Lang
 7. John Ford
 8. Jean Renoir
 9. Alfred Hitchcock
 10. Orson Welles
 11. Howard Hawks
 12. Akira Kurosawa
 13. Michelangelo Antonioni
 • IV — TÜRK SİNEMASI
 • Muhsin Ertuğrul
 • Lütfi Ömer Akad
 • Türk Sinemasında Yeni Kuşak
 • KAYNAKÇA
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • SİNEMADA ELEŞTİRİ
 • G İ r i ş
 • Genellikle Sinemada Eleştiri
 • Batıda Eleştiri
 • Türk Sinemasında Eleştiri
 • Sanat Dergilerinde Kıpırdanma
 • Film Eleştirisi Gündeliklerde
 • Sinema Yazarlığının Dönüm Noktası
 • 27 Mayıs Devriminden Sonra Eleştiri
 • Eleştiride Yöntem
 • I OLUMLU ELEŞTİRİ VE ETKİSİ
 1. SİNEMA ELEŞTİRİSİ KURAMI
 • Halk adına yargıç, temsilci ve ölçütler
 • III. ELEŞTİRİ VE YORUM
 1. EĞLENTİ ARACI VE İDEOLOJİK ARAÇ OLARAK SİNEMA
 2. ELEŞTİRİDE ÖZGÜLLEŞME
 3. ELEŞTİRİ VE REKLÂM
 • VII. OLUMLU SİNEMA
 • VIII. SORUMLU ELEŞTİRMEN VE İŞLEVİ
 • ESTETİK ELEŞTİRİ
 1. Genellikle Bir Sanat Yapıtı Nasıl Değerlendirilir (Eleştirilir)?
 2. Bir Film Nasıl Değerlendirilir (Eleştirilir)?
 3. Bir Film Ne Zaman Güzeldir?
 4. Bir Sinema Kültürünün Gerekliliği
 5. Bir Filmin Değeri
 • ELEŞTİRMENİN ROLÜ
 • ELEŞTİRMENİN BİR SANAT YAPITI OLARAK FİLME YAKLAŞIMI
 • ELEŞTİRİNİN ELEŞTİRİSİ
 • S o n u ç
 • KAYNAKÇA