yedincisanatkapak_1

Yedinci Sanat (1973) Sayı 1


Künye
 • Yedinci Sanat. Başlarken. Yedinci Sanat (1) 1973, 3 ss.
 • Dorsay, Atilla. Yabancı şenlikler ve Türk sineması. Yedinci Sanat (1) 1973, 4 ss.
 • Ayça, Engin. Sinemanın yeni tanımlamalara ihtiyacı var. Yedinci Sanat (1) 1973, 6 ss.
 • İleri, Selim. Garip bir benzeşme. Yedinci Sanat (1) 1973, 10 ss.
 • Yedinci Sanat. Sinema Danışma Kurulu Raporu:1 – Raporun hazırlanmasına katkı sunanlar: Atilla Dorsay, Onat Kutlar, Alim Şerif Onaran, Mahmut Tali Öngören, Nijat Özön, Sezai Solelli, Semih Tuğrul. Yedinci Sanat (1) 1973, 16 ss.
 • Özgüç, Agah. Soruşturma;Bugüne kadar çevrilen en iyi on Türk filmi. Yedinci Sanat (1) 1973, 17 ss.
 • Yedinci Sanat. Ayın konuşması; Lütfi Akad’la bir konuşma. Konuşmayı yapanlar; Atilla Dorsay, Nezih Coş, Engin Ayça. Yedinci Sanat (1) 1973, 18 ss.
 • Özgüç, Agah. 1973 de çekilen Türk filmleri. Yedinci Sanat (1) 1973, 28 ss.
 • Dorsay, Atilla (der.).Sine-Mizah. Eleştirme Örnekleri 1, Seçme/Saçmalar. Yedinci Sanat (1) 1973, 30 ss.
 • Yedinci Sanat. Yönetmenler; Sergio Leone ile konuşma. Yedinci Sanat (1) 1973, 33 ss.
 • Yedinci Sanat. Joseph Losey ve “Troçki’nin öldürülmesi”. Yedinci Sanat (1) 1973, 28 ss.
 • Yedinci Sanat. “İrlandalı kız” olayı. Yedinci Sanat (1) 1973, 37 ss.
 • Altuğ, Taylan. Filmler,Irmak” Yedinci Sanat (1) 1973, 38 ss.
 • Ayça, Engin. Filmler, “Gökçe çiçek”. Yedinci Sanat (1) 1973, 40 ss.
 • Coş, Nezih. Filmler, “Arabulucu”. Yedinci Sanat (1) 1973, 42 ss.
 • Evren, Burçak. Filmler, “Dekameron’un aşk hikayeleri”. Yedinci Sanat (1) 1973, 44 ss.
 • Dorsay, Atilla. Filmler, “Yabandan gelen adam”. Yedinci Sanat (1) 1973, 45 ss.