Belgesel Filmin Yapısal Gelişimi ve Türkiyeye Yansıması (1991)

Öngören, Simten Gündeş. Der yayınları