Belgesel sinemanın temel özellikleri ve tarih felsefesi açısından belgesel sinemada gerçeklik