Çağdaş Sinema (1974) Sayı 1


Künye
  • Yaşar, İzzet (çev.) – S. M. Ayzenştayn. Yakın Plan’da bakmak. Çağdaş Sinema (1) 1974, 5 ss.
  • Barokas, Yakup (çev.) – Jean-Louis Comolli. Teknik ve ideoloji. Çağdaş Sinema (1) 1974, 9 ss.
  • Boz, Y. (çev.) – Jean-Patrick Lebel. Sinema ve ideoloji. Çağdaş Sinema (1) 1974, 30 ss.
  • Yaşar, İ – Boz, Y. –Barokas, Y. – Barışta, Ü. – Jean – Pierre Oudart. Kusurlu bir söylev. Çağdaş Sinema (1) 1974, 37 ss.
  • Yaşar, İzzet (çev.) – Bertold Brecht. Film bir meta’dır sinema bir eğlencedir. Çağdaş Sinema (1) 1974, 50 ss.
  • Yaşar, İzzet (çev.) – Cahiers du Cinema, imzasız. Kapitalist toplumda sinema. Çağdaş Sinema (1) 1974, 53 ss.
  • Saltuk, Y. – Boz, Y. – Barışta, Ü -S. M. Ayzenştayn.Kurgu yöntemleri. Çağdaş Sinema (1) 1974, 57 ss.
  • Barışta, Üstün. Sinema tekniği – 1. Çağdaş Sinema (1) 1974, 73 ss.