Şakir Sırmalı-Dosya

Sırmalı, Şakir. Turan Tanyer Arşivinden Notlar, gazete ve dergi kupürleri yönetmen dosyası