Sinema Diye Diye (1985)-Mahmut T. Öngören

Öngören, Mahmut Tali. Sinema diye diye,Kalem