Sinema Objektifi (1937) sayı 1

13 Teşrinievvel 1937
Çarşamba günleri çıkar Sinema gazetesi
Sahibi Sermayedarı Kenan Dinçman I İdare ve Tevsi merkezi : Kenan Basımevi dahilinde dairei mahsusa T. 20113 Yazı işleri müdürü Cihad Kentmen Basıldığı yer : Kenan Basımevi re klişe Fabrikası