Türkiye’de Sinema ve Tesirleri (1933)-Hilmi A. Malik

Malik, A Hilmi. (1933).Türkiye’de Sinema ve Tesirleri  Kitap Yazanlar Kooperatifi neşriyatından