Sinematek'in 50. yılı Paneli (2015)

Sözlü tarih kayıtlarını başka bir yayında alıntılamak…