Makale - Tez

Bir kaynak olarak Sinema:1986-2002 arasında Türk Sineması üzerine yapılan tezler

PDF İndir

EPUB İndir

]

Alarslan, Burcu.Bir kaynak olarak Sinema:1986-2002 arasında Türk Sineması üzerine yapılan tezler

Sinema tarihi araştırmacılarının dışında sosyologlar, psikologlar.ve çevre tasarımcıları, kent yönetimleri hatta modacıların bile belgesel kimliğinden yararlanarak Türk sinemasını kaynak olarak kullanabilecekleri üzerine yaklaşımları belirlemek bu yazının ana temasını oluşturmaktadır. Bu çalışmanın, Türk sinemasının kaynaklık ettiği çeşitli alanlardaki araştırmalar bibliyografyası niteliğinde olması hedeflenmiştir. Bu anlamda karşılıklı etkileşimleri de içeren çeşitli alanlardaki araştırmalar saptanacaktır. Böylelikle de Türk sinemasının araştırmalara kaynak olmasına dair bir bakış açısıyla değerlendirmeye gidilecektir. Sinemaya kaynaklık eden olay ve oluşumların ve Türk sinemasının, bütünü oluşturan imgeleri araştıran bilim dallarınca kaynak olarak kullanılmasıyla ulaşılacak özgün sentezlerin, günümüz ve gelecek için ne denli önemli olabileceğinin altı çizilmeye çalışılacaktır.

Öncelikle bir “Sanat Tarihçisi” olarak bu alan dışında bir disiplinin eğitimini almanın, sinemanın ne içinde ne de dışında olmanın özelliklerinden faydalanarak objektif bir yaklaşımla hareket etmeye çalıştım. Altını çizmeye çalıştığım noktayla eğitimini aldığım alanda uygulanan mantıktan hareketle yola çıkarak vardığımı söyleyebilirim. Araştırma sürecinde ulaştığım kaynaklar, ilk kez Türk sineması ile ilgili araştırma yapacak olan öğrenci ve araştırmacılara da bir çıkış noktası oluşturması düşüncesiyle bir araya getirilerek ek olarak sunulmuştur.
Araştırma sürecinde ilk olarak Yüksek Öğretim Kurulu Tez Merkezi kataloglarında yer alan 1986-2002 tarihleri arasında “Sosyoloji”, “Görsel ve Sahne Sanatları”, “Radyo-TV-Sinema” alanlarında hazırlanmış yüksek lisans ve doktora tezleri taranmıştır (Ek:1). Ortaya çıkan tablo; on altı yıllık süreç içerisinde Türk sinemasına ilişkin yapılan akademik çalışmaların seyrinin, yoğunlaşılan ilgi alanlarının, araştırmacıların kimliklerinin ve yaklaşımlarının takip edilebilmesini, istatistiksel veriler oluşturmamızı sağlamaktadır. Ulaşılan sonuçlar, gelecekte yapılacak çalışmalar için araştırmacıların yeni araştırma konuları belirlemelerinde yönlendirme de sağlayabilir.
İkinci aşama olarak; Türk sineması, Türk sinema tarihi, yönetmenler, türlerine göre filmler, eleştiri ve yorumlar, alanla ilgili hazırlanmış bibliyografya çalışmaları, kitap, dergi ve makaleler, veri tabanları, kütüphaneler5 sinema araştırma merkezleri ve dernekleri, araştırmacıların kimlikleri ve ilgi alanları, üniversitelerin ilgili fakültelerinin programları, Türk sinemasında kadın, erkek, aile, çocuk, kent görünümleri (özellikle İstanbul), grafik tasarımlar (film afişleri), mekân, kostüm, müzik gibi alanlarda “online11 taramalar yapılmıştır. Araştırma süreci sonrasında üzerinde yoğunlaşılan konu ve dönemler,bu konulan ele alan araştırmacıların kimlikleri, disiplinleri ve araştırma yapılabilecek konular hakkında çıkanm yapmak mümkün hale gelmektedir (Ek:2).

Tüm metin ve ekler için pdf veya epub dosyasını bilgisayarınıza transfer ediniz.

Başa dön tuşu