DergilerGenç Sinema

Genç Sinema (1969) sayı 10

PDF İndir

Bu dönemde, dergi yayınlamaktan daha yararlı oldu­ ğunu düşünerek; iki sayı atlayıp, 16’lık bir gösterici
aldık/Sesli, Çek Meopta, Clup 16/. Bu habere, “gös­ tericiniz yok muydu” diyerek şaşıracak olanlara söy­ lemek isteriz ki : Henüz hiç bir şeyimiz yok, ama ol­ maması için de sebep yok. Kendi göbeğimizi kendi­ miz kesmek zorundayız, hepsi bu.
Derginin tirajını bu sayıda üçbine yükselttik. Ayrı­ ca, devrim kültürüne katkıda bulunmak ve dergiye destek olmak amacıyla, bu ay kitap yayınlarına baş­ lıyoruz. îlk kitapçık, Marx’ın İşçi Anketi. Ardından,
senaryo ve şiir kitapları geliyor.
Şenlik tarihini, üniversitenin yaz tatiline gireceğini düşünerek biraz öne, mayısa aldık. Aynı hafta içinde, İstanbul ve Ankara’da yapılacak olan şenlik; hemen ardından başta Adana, Eskişehir olmak üzre, ilişki kurabileceğimiz bazı kentlerde, toplu gösteriler ola­ rak yenilenecek. Şenliğin kesin yer ve tarihlerini, ge­ lecek sayımızda duyûracağız.
Bugüne dek bir forum niteliğinde olan dergi, ük kez bu sayıda derli-toplu ve tutarlı bir bütünlükte ya­ yınlanıyor. Bunun bir kadro sorunû olduğu ve Genç Sinema kadrosunun da kendi-kendine oluştuğu söy­ lenebilir.
Bu sayıda yazıları olmiyan Veysel Atayman ve Ah­ met Soner, Ankara Birlik ve Yeni Dergi’nin son sayı­ larına yazdılar.
Kapak : KEMAL NOYAN îç desenler : OKAN K.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu