Makale - Tez

Görsel Anlatı Yapısı ve Canlandırma Sineması: Hayao Miyazaki Sineması’nın İncelenmesi

[goster][indir]

Bahar Muratoğlu

Bu çalışmada, insanın içerisine doğduğu ve içerisinde sosyalleşerek büyüdüğü kültürün, dış dünyayı, çevreyi, diğerlerini, sembolleri, görsel anlatı yapısını vb. algılamasındaki etkileri üzerine çalışılmıştır. Bu amaçla ilk önce kültürün ne olduğu ve içerisinde neler barındırdığı üzerinde kurulmuş; kültürel determinizm ve kültürel görelilik gibi, kültürün insan algısı üzerindeki etkileri inceleyen görüşlere yer verilmiştir. Daha sonra, kültürden bağımsız olarak tüm insanlığın zihninde ortak birtakım semboller olduğunu öne süren kolektif bilinçdışı kuramı açıklanmış; ayrıca da kültürün en önemli unsurlarından olan mitlerden ve bu konudaki görüşlerden bahsedilmiştir. Bu tezin alan çalışması, Japon anime yönetmeni Hayao Miyazaki’nin Ruhların Kaçışı filmi üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle de, bu filmde sembolleri kullanılan Japonya’nın en yaygın inanışı Şinto aktarılmış ve filmin bu inanış bağlamında bir analizi yapılmıştır. Daha sonra ise film, Türk öğrencilere izletilmiş ve onların algılarının Şinto inanışı ile yapılan analizden ne kadar farklılaştığına bakılmıştır.

Başa dön tuşu