Filmler

Marx geri döndü

Marx Geri Döndü / Marx is Back

2014 / 55’ / Arjantin

Yönetmen / Director: Contraimagen group ve TVPTS Oyuncular / Cast: Carlos Weber, Martin Scarfi, Laura Espinola, Hilda Frisari

Özet
“Marx Geri Döndü”, Komünist Mani- festo’yu temel alan bir mini dizi! “Marx Geri Döndü” diğer ülkeler gibi ekonomik krizin darbelerinden zarar gören günümüz Arjantin’inde geçiyor. Bir matbaanın işçileri ödemelerin dur- durulması ve işten çıkarmalarla karşı karşıyadır; bir grup işçi, sendika yet- kilileri onları kenara itmeye çalışırken direniş örgütlemektedir. Aynı zamanda, işçi grubunun bir parçası olan Martin, Komünist Manifesto’yu okumaya başlar ve kendisini Karl Marx’la bir toplantıda bulur, o hayal mi görmektedir yoksa gerçek midir?

Synopsis “Marx Is Back”,a mini-series based on the Communist Manifesto! “Marx Is Back” takes place in todays’ Argentina, which suffers like other countries the blows of economic crises. Workers of a printing house are facing suspensions and lay-offs; a group of workers are organizing to fight back as the union officials try to push them aside. At the same time, Martin, part of the workers’ group, starts to read the Communist Mani- festo and finds himself in a meeting with Karl Marx, is he dreaming or is it reality?

Başa dön tuşu