Filmler

Seyir Defteri, Sırbistan / Logbook Serbistan


Seyir Defteri, Sırbistan / Logbook Serbistan

2015 / 94′ / Sırbistan

Yönetmen / Director: Želimir Žilnik
Görüntü Yönetmeni / Cinematography: Miodrag Milošević, Orfeas Skutelis
Kurgu / Editing: Vuk Vukmirović

Özet
Sırbistan’da Kuzey Afrika’nın, Yakın ve Orta Doğu’nun savaş mağduru ve yokluk içindeki böl- gelerinden çıktıkları dramatik yolculuk sonrasında mülteci mer- kezlerine yerleştirilen yasadışı göçmen ve sığınmacılar, Sırbis- tan’daki yaşama ve toplumsal koşullara uyum sağlama döne- mini yaşarlar. Ancak, çoğu kez onların amacı AB ülkelerinden birisine ulaşabilmektir. Hikâyenin kahramanları ile birlikte yazılmış olan bu film, onların hayatını izler.

Synopsis Illegal immigrants and asylum seekers in Serbia, placed in asy- lum centers after their dramatic journeys from war-torn and poverty-stricken areas of North Africa, Near and Middle East go through a period of adaptation to life and social circumstances in Serbia. In most cases, however, their goal is to reach one of the EU countries. This film, written in collaboration with his protago- nists, follows the lives of them.

Başa dön tuşu