DergilerSine-Film

Sine-Film (1962) sayı 3

 

 

 

PDF İndirE-Pub İndir

Sahibi : Şükrü ZINGIL — Selim Sabit PÜLTEN
Sonunla Yönetmen : Selim Sabit PÜLTEN
Yönetim Yeri : Tiyatro Cad. Güneş Saray 2 BEYAZIT, İSTANBUL Abone : Altı aylık (12 sayı) 10.—, Yıllık (24 sayı) 2C—. Lira.
İlânlar : Özel Anlaşmayla alınır, yayınlanır. Yazliar geri verilmez. Basıldığı Yer : Çelikcilt Basımevi
Kapak Resmi : Istanbulda Aşk Başkadır filminde Fikret Hakan ve Gizella Dalli
KA-YA filmin patronları Selâhattin Yazgan ve Atıf Kaptan “Otobüs Yol­ cuları,, nda.
i f İstanbul Teknik Okulu Sinema Sanatı Klübu Genel Kongresi Şubat ayı içinde yapıla­ cak, seçilecek yeni yöneticiler klüp çalışmaları­ nı okul dışına da yönelterek İstanbul seyircisi­ ne de yararlı olmağa çalışacaklardır.
Unifrance Film’in Günü
Şehrimizi ziyaretleri münasebetiyle 1 Şubat- Perşembe günü saat ll’de Hilton’da verilen kok- tey partide San’atkârlarm ve Fransız sinemacı­ lığı mümessillerinin iştirakile bir basın toplantı- ~ tertip edilmiştir. Günde sinema yazarları ile Muzaffer Tema, Müşfik Kenter, Yıldız Kenter’de hazır bulunmuşlardır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu