DergilerSinema Yıldızı

Sinema Yıldızı (1924) sayı 4

 

PDF İndir

* Sayı 4
* İzmir’de Sinema Tiryakiliği
* 
Ankara’da Sinema Hayatı
* 
Bazı İstanbul Sinemaları
* 
Alman Sinemacılığı
* 
Paul Wegener
* 
Sinyoranın Muzaaf Rolь
* 
Paris’in Son Sinema Haftası
* 
Maks Linder’in Bir Hatırası
* 
Aşk, Kin ve Cinayet
* 
Sinemada “Hayal”
* 
Sinema Havadisleri
* 
Aşk ve İlham
* 
Franz Dalia(?)
* 
Richard Barthelmess

Haftalık sinema dergisi.
Osmanlıca Siyah-beyaz kapak.
12 Haziran 1924’te çıktı.
Sorumlu Müdürü: Mehmet Rauf,
Basıldığı yer: Amedi Matbaası’dır.

Eski harfli Türkçe ve Fransızca yazılara yer veren dergi İstanbul sinemaların programlarını ve dünyadan sinema haberlerini sьtununa taşımıştır. Sinema teknikleri, hileleri ve yabancı oyuncuların biyografileriyle zenginleşen Sinema Yıldızı haftalık olarak yayımlanmıştır. Osmanlı Türkçesi ile siyah-beyaz olarak Amedi Matbaası’nda basılan derginin fiyatı 5 kuruştur.
Derginin yazarları arasında Mazhar Necati, Kemalettin ve Nureddin İbrahim gibi isimler sayılabilir. Ayıca dergide imzasız, tercüme edilmiş birзok makale de bulunmaktadır. 
İlk sayısı 12 Haziran 1924 tarihinde yayımlanan Sinema Yıldızı’nın ilk sayısında derginin hangi maksatla yayımlandığı şцyle ifade ediliyordu: “Sinemanın, memleketimizde bulunan hararetli taraftarlarını, sinemaya taparcasına sevenleri mutlu edecek, dьnyadaki sinema olaylarına dair sıcağı sıcağına bilgi verecek, sinemayı, yaşayan ve yaşatan sanatkarlar ve dahileri tanıtacak bir mecmuanın yayımlanmasını uygun bulduk.”
 
Osmanlıca sinema yayınları arasında  ciddi,  istikrarlı ve özenli dergi olmasıyla müstesna bir yeri vardır.
Dergi anlayış ve içerik olarak diğerlerinden farklılık gösterir.
Salt sinema merakı ve sevgisiyle ortaya çıkan dergi, bir ilke imza atarak ortaya çıkış nedenlerini ilk sayısında okuyucuya iletir.
 
Derginin eli ayağı olan Kemal Bey tarafından kaleme alınan yazıda, derginin ortaya çıkış nedenleri şöyle izah edilmektedir: “Sinemanın, memleketimizde bulunan hararetli taraftarlarını, sinemayı taparcasına sevenleri mutlu edecek, dünyadaki sinema olaylarına dair sıcağı sıcağına bilgi verecek, sinemayı, yaşayan ve yaşatan sanatkarlar ve dahileri tanıtacak bir mecmuanın yayımlanmasını uygun bulduk. ‘Sinema Yıldızı’ işte bu maksatla çıkıyor.”
 
Kendisinden önce ve aynı süreçte yayınlanan sinema dergilerinde sinemaya dair hiç kullanılmayan “Yedinci Sanat” kavramı ilk kez bu dergide Kemalettin Bey tarafından “Yedinci Sanat” başlığıyla kaleme alınan sunuş yazısında kullanılmıştır.
Bu yazı 1924’ler Türkiye’sinde sinemanın “Yedinci Sanat” olarak kabul gördüğünün önemli bir kanıtı sayılabilir.
Ayrıca “Sinemada Sansür” kavramına da ilk kez bu dergide değinilmiştir.
“Sansür-Açık Resimler” başlığıyla kaleme alınan yazıda, Amerika, Fransa ve Türkiye’de hangi kriterler baz alınarak sansür uygulamalarına gidildiğinin karşılaştırmalı örnekleri verilmiştir.
“Sinema Yıldızı”nın diğer dergilerden ayırt edilir bir özelliği de sinemaya dair yapılan istatistiklere yer vermesidir.
Bu istatistikler, bazen yabancı basından alınmış, bazen de dergi tarafından hazırlanmıştır.
İzmir’de kaç sinema salonu var? Ya da dünyada hangi ülke, kaç sinema salonuna sahip? türünden sorulara cevap arayan bu istatistiklerin doğruluğu tartışılır olmakla birlikte dünyanın sinemasal faaliyetlerini yansıtması bakımından önem taşır.
İlk üç sayıdan seçtiğimiz bazı konu başlıkları ise şöyle: Sinemada Buse Meselesi, Sinema Hileleri, İzmir’de Sinema Hayatı, İstanbul Sinemaları, Sansür ve Sinema İstatistikleri.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu