Makale - Tez

Z. Tül Akbal Süalp Sinema Yazıları Seçkisi

PDF İndir EPUB İndir

Z. Til Akbal Süalp Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) 2015-2016 dönemindeki yönetim kurulu başkanı, öğretim üyesi ve sinema yazarıdır.

Aşağıda künyesi listelenmiş makale ve sinema eleştiri yazılarını yazarın izni ile http://www.ztulakbalsualp.com adresinden derleyip tek bir pdf dosya haline getirdik.

Türkiye Sinemasının Dönemselleştirilmesi I”, YeniFİLM, sayı:20, Haziran Eylül 2010 slr:35-41. Türkiye Sinemasının Dönemselleştirilmesi I

“Türkiye Sinemasının Dönemselleştirilmesi II”, YeniFİLM, sayı:21, Kasım Ocak 2010 slr:35-41. Son dönem dönemselleştirilirken II

“Yabanıl, Dışarlıklı ve Lümpen “Hiçlik” Kutsamaları seyrelmiş toplumsallık ve yükselen faşizan hallerin “post”lar zamanı…”, Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler VIII: Sinema ve Politika

“Vahşet Acı ve Sorumluluk”, Terör, Şiddet ve Toplum, der Firdevs Gümüşoğlu, İstanbul: Bağlam, 2006, slr:75- 87.

“Türkiye Sinemasının Dönemselleştirilmesi III”, YeniFİLM, sayı: 22 Şubat Nisan 2011 slr: 63- 68.

“Türkiye’de Sinema ‘Film Noir’ ya da Dışavurumcu İklimin İçinden Geçerken” Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler II, İstanbul: Bağlam, 2001 slr: 89-98

“Tepkici Bir Isyanın Mağdur Iktidarı” Evensel Kültür 275, Kasım 2014 slr: 26 -29.

“Tarihin Uzun Bekleyenine” (Derleyenler D Hattatoğlu & G E Apaydın) Tuttuğumuz Yollar: Kenar Kuram Yöntem, Anahtar 2008

“Sözün Hiç Kimsenin Ülkesine Sürgünü” , Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler IV, İstanbul: Bağlam 2005

“Sokağa bakan pencereleriyle eleştirinin evi: Eleştiri İktidarı kime verir? Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler III, İstanbul: Bağlam 2003, slr:11-24.

“Sinemanın Yaşamla Buluşması: Felsefe, Sanat, Bilim, Teknoloji Kendi Alanlarını ve Öykülerini Arar.” , 25. Kare, no:20, Temmuz- Eylül, 1997, slr: 35- 44.

“Sığınanlar, kiracılar ve gecenin içinde kaybolanların ev sahipleriyle eşitlendiği öyküler: Yedinci Kıta”, TOPLUMBİLİM Dergisi I Sinema özel sayısı, “Avrupa Sineması” Dosyası, editor: Deniz Derman

“Şehir Şiddet ve Sinema”, Psikiyatri, Psikoloji, Psikofarmokoloji Dergisi, Şiddet Özel Sayısı Cilt:1 Ek Sayı:4, 1993.

“Rüzgar dönüyordu, bütün coğrafyalarda”, Cogito, sa: 14, Bahar 1998, slr: 234-252.

“Mişli Geçmişin Ülkesinde Kaf Dağinin Ardinda:”Hayali Cihan Değer” Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler X : Sinema ve Hayal İstanbul Bağlam, 2013, slr:315 323.

“Mevzini Savun Diyor Sefil Fare”, Birikim, sa:123, Temmuz 1999, slr: 76-82.

“Marxizm Ve Sinema: Hacimde İlmek Atmak” der: Murat İri, Sinema Araştırmaları

Kuramlar, Kavramlar, Yaklaşımlar, İstanbul: Kabalcı, 2010

“Kent, İmge Özne ve “dışarlıklı” ZAMANMEKANLAR” zaman . mekan , İstanbul: YEM, 2008

Tül Akbal & Nedim Süalp, “Çok alametler göründü”, Birikim, sa:124-125, Eylül- Ekim 1999, slr: 45-54.

“ Cinayeti Görmezden Gelme İklimi”, Birikim, sa: 133, Mayıs, 2000, slr: 57- 63.

Allegori ve Temsil: Korkunun yüzü ve çığlığın izleği filmler; hüsn-ü talil sinemasından örnekler”, II: Korkunun yüzü ve çığlığı III: Sonun başlangıcı 25.Kare, sa: 22, 23 ve 26

“Babil Kulesi Tutsaklarına Bakhtin’den Öneriler”, Toplumbilim, sa:14, Ekim 2001, slr: 53-60.

“Bir Deneyimin tarihi; tarih deneyimleri ve deneyim tarihi”, bildirisi Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler V, İstanbul: Haziran, 2003

“Geleceğin puslu havasında silik duranı Unutma !”, Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler VI , İstanbul: Bağlam 2007 slr:121

“Geniş Zamanli Tarihin Şiiri”, der: Aslıhan Doğan Topçu, Dervıs Zaım: Toplumsalın Eleştirisinden Geleneğin Estetiğine Yolculuk Ankara: DE- Ki Nisan 2010

“İşçi Sınıfı Cennete Gider” Yeni Sinema, Sonbahar/ Kış 2006/2007, sayı: 18: 62-64

“İşçi Sınıfı Cennete Gider” Yeni Sinema, Sonbahar/ Kış

“Sıradanın Selameti” Milliyet Sanat, Ağustos 2007: 64- 65.

İşte Özgür Dünya İşçi Filmleri Festivali Gazetesi

Matewan İşçi Filmleri Festivali Gazetesi

Melodramın mayhoş salınımlarında: “Biz iyiyiz, iyiyiz” SineSen Şubat 2008

 

Başa dön tuşu