Başlangıcından Bugüne Fotoğraflarla Türk Sineması – IDGSA Sinema Televizyon Enstitüsü Yayını