Başlangıcından Günümüze Sinema Dergileri

  • Evren, Burçak. (1993). Başlangıcından Günümüze Sinema Dergileri. Korsan Yayınları, İstanbul.