Çağdaş Sahne-(1977) Sinematek Ocak Gösterimleri

Ankara Sinematek Derneği 1977 yılı  Ocak ayı gsöterimleri.Turan Tanyer Arşivinden.