Filmler

Fly to Transcend/Sınırların ötesine geçmek


Bu film, Apple’ın başlıca taşeronu olan Foxconn’da herkesi şok eden 13 kişinin çatıdan atlayarak inti- har etmesi olayının tek sağ kalanı Tian Yu’nun hikayesini anlatır. Belgesel trajedinin arka planı ve daha derin nedenlerini uluslar- arası ilişkiler, küreselleşme, Çin’deki yerel yöneticiler ve şirket yöneticileri açısından yansıtmak- tadır. Üç yıllık suskunluğun ardından Tian Yu sonunda ger- çeği anlatmak için konuşur.

Başa dön tuşu