DergilerGenç Sinema

Genç Sinema (1969) sayı 7

PDF İndir

Türkiye’de sinema ortamı gelişmekte, seyirci bilinçlenmektedir günden- güne. Ülkenin her yanından «yeşilçam»ı boykot eden gür sesler yükselmek­ tedir. örneklerini bu sayımızda göreceğiniz bu çıkışlar Türk sinemasının çö­ küşünü hızlandırmaktadır elbette. Bu çöküş döneminde büyük görevler düş­ mektedir Genç Sinemacılara. Sinemanın ne denli büyük, önemli ve değerli olduğu artık anlaşılmıştır. İyi kullanılırsa sinema, düzeni değiştirebilir, buna inanıyoruz.

Kurulu düzenin bekçileri de bunu biliyorlar, bundan korkuyorlar. Genç Sinemacıları sudan sebeplerle tutuklayıp sorguya çekmeye başladılar artık. Önümüzdeki sayıda bu sorguları uzun-boylu anlatacağız. Kavgamız daha yeni başlamıştır.

BİR ÇAĞRIDIR BU
Sinema «ferdi» bir sanat değildir, topluluk sanatıdır. Bu yüzden şair,

hikâyeci, ressam, oyuncu, müzisyen… kısacası devrimci olan herkese ihti­ yaç vardır.

ön kapak :âsâyiş berkemâl çirkin ares

arka kapak :66
onlar ki…

GENÇ SİNEMA. Aylık’sinema dergisi. Sahibi ve sorumlu yazı işleri yönet­ meni Ömer Pekmez. Yönetim yeri : Sıracevizler Sokak No: 108/1 Daire 7 Şişli – İstanbul. Abonesi : bir yıllık 12 lira, iki yıllık 20 lira. Dizgi ve baskı

(Baskı Tarihi : 3. 5. 1969

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu