DergilerGenç Sinema

Genç Sinema (1969) sayı 6

 

 

 

 

 

 

PDF İndir

 

Geçen sayıda bildirildiği gibi elinizdeki altıncı sayı, her altı ayda bir yayınlanacak olan özel sayılardan biridir.
Emperyalizmin çıkarlarını korumakla görevli 6. FİLO, bu altıncı sayı hazırlanırken Genç Sinemacıların çalışmalarına özel bir anlam kazandırmıştır.
Zorluklar ve engeller yoğunlaştıkça. Genç Sinemacıların dayanışma ve örgütlenme güçleri de yoğunlaşmaktadır. Devrimci kuruluşların yardım ve desteği, Genç Sinemacıların savaşını daha etkili kılmaktadır. Otuz kişiyi bulan
ve gün geçtikçe daha da artacak olan Genç Sinemacılar, bütün imkânsızlıkları zorlayarak filim yapımını da sürdürmektedirler aralıksız. Şubat sonunda,
Trabzon’da Genç Sinema Toplu Gösterisi gerçekleştirilmiş; DİSK’in kuruluş
yıldönümünde. Devrim için Hareket Tiyatrosunda da filimlerimiz gösterilmiştir. Bundan böyle sık-sık gösteriler düzenlenecek ve bu eylem sinemasının
gelişimini kimse durduramıyacaktır.
GENÇ SİNEMA. Aylık sinema dergisi. Sahibi ve sorumlu yazı işleri yönetmeni Ömer Pekmez. Yönetim yeri : Sıracevizler Sokak No: 108/1 Daire 7
Şişli – İstanbul. Abonesi : bir yıllık 12 lira, iki yıllık 20 lira. Dizgi ve baskı
Gün Matbaası. (Baskı Tarihi : 12. 3. 1969)

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu