DergilerGenç Sinema

Genç Sinema (1970) sayı 13

 

 

PDF İndir

 

Genç Sinema dergisi iki ay çıkmadı. Bu dönemde yerine getirmekle so­ rumlu olduğumuz önemli bir görevimiz vardı: 1. Devrim Sineması Şenli­ ğini hazırlamak. Çekilmiş bulunan 3000 metreyi bulan filimlerin banyo­ larının, pozitif kopyalannm yapılabilmeleri için yüklüce bir para gereki­ yordu..
1.DevrimSinemasıŞenliğiİstanbul’da22-23-24-25 MayısgünleriITÜ de ve ÎÖS salonunda, 26 – 27 – 28 Mayıs tarihlerinde de Ankara’da Anka­ ra Birliği Sahnesi’nde yapıldı. Dergimiz elinize geçtiği sırada ise, Şenlik Genç Sinemacılar topluluğundan bir ekip tarafından Anadolu’nun değişik kentlerinde tekrarlanmaktadır. Bu eylemimiz, emperyalist – işbirlikçi – yarı feodal kültürlerin sinema alanında temsilcileri olan, başta Holivut sine­ ması olmak üzere yabancı ve Yeşüçam sinemalarının ülkemiz halklarını sömürüsüne karşı ilk bir küçük adım, ama özünde bir devrim kültürü çe­ kirdeğini taşıdığı için de bu alanda güçlü bir proleter devrimci harekettir. Genç Sinema hareketinin daha güçlü yaşayabümesini sağlamak amacıyla acilen doğru dürüst bir kamera satın almamız gerekmektedir. Bu nedenle bir bağış kampanyası açmak zorundayız. Ziraat Bankası, İstanbul Şişli Şubesinde 20084 No. lu bir hesap açtırdık.
1. Devrim Sineması Şenliği’nde tartışılmasına yol açılan önemli bir konu da “Devrimci Kültür Cephesi” dir. Bizce çok önemli olan bu konu Şenliğin Ankara gösterileri sonunda yapılan bir açık oturumda ilk kez ele alındı. Arkadaşımız Ahmet Say’m yönettiği açık oturumda konuşmacüar Muzaf­ fer Erdost, Mutlu Parkan, Ayhan Gerçeker ve Halil Ergün idi Açık otu­ rumu da önümüzdeki sayı yayınlayacağız.
1. Devrim Sineması Şenliği’nin gerçekleşmesinde dayanışma gösteren, An­ kara gösterileri açış konuşmasını yapan Mihri Belli ile salonunu gösteriler için Genç Sinemaya veren Ankara Birliği Sahnesi’ne ve ITÜ öğrenci Bir liği’ne teşekkür ederiz.
GENÇ SİNEMA. Sahibi ve yazı işleri sorumlusu : T. Kurtarel. Bu sayıyı hazırlayan: Yakup Barokas. Yazışma adresi : P.K. 18 Mecidiyeköy-îstan- bul. Yıllık Abone: 10 lira. îki yıllık: 20 lira. Dizgi-Baskı: Latin Matbaası. 16.6.1970

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu