DergilerGenç Sinema

Genç Sinema (1971) sayı 14

 

PDF İndir

 

Dergimizin onikinci sayısındaki başyazıda şöyle demiştik: «Bu dönemde, dergi yayımlamaktan daha yararlı olduğunu düşünerek; iki sayı atlayıp, 16’lık bir gösterici aldık… Bu habere «Göstereciniz yok muydu?» diyerek şaşıracak olanlara söylemek isteriz İd: Henüz hiçbir şeyimiz yok, ama ol­ maması için de sebep yok. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorunda­ yız, hepsi bu.»
Dergimizin onüçüncü sayısının yayımlanmasından bu yana ise tam altı aylık bir süre geçmiş bulunuyor. Bu uzun süren sessizlik dönemini, top­ luluğumuzun dağüdığma yoran okurlarımıza son altı ayı kısaca özetle­ yelim:
12 Temmuz 70 günü, olağanüstü bir toplantı yapan Genç Sinemacılar; topluluklarındaki dağınıklığı ve topluluğu bağlayıcı bireysel davranışla­ rı önlemek, daha verimli ve düzenli bir biçimde çalışmak ve örgüt disip­ linini sağlamak amacıyla AHMET SONER, METE TANJU, OSMAN ERTUCt’dan oluşan bir YÜRÜTME KURULU seçtiler.
Ekonomik örgütlenme konusunda ise hazırlıklarını yoğunlaştıran toplu­ luğumuz, göstericinin son taksidini de ödedikten sonra Pentaflex marka, profesyonel, motorlu bir kamera aldı. Şu anda, 16 mm. sinemanın tüm laboratuar işlemlerini gerçekleştirecek bir stüdyonun hazırlığı tamam­ lanmak üzeredir. Stüdyomuz 16 mm.’lik sinema çalışması yapan herke­ se açıktır. Adres: Hammalbaşı Cad. 14/5, Galatasaray.
Dergimiz de bundan böyle her ay düzenli bir şekilde yayınlanacaktır.
cüssa
GENÇ SİNEMA. Aylık Sinema Dergisi. Sahibi ve Yazı İşleri Sorumlu­ su : T. Kurtarel. Yazı Kurulu : A. Soner, M. Tanju, O. Ertuğ. Bu Sayıyı Hazırlayanlar : Y. Bozis, Y. Barokas. Yazışma Adresi: P.K. 18 Mecidi- yeköy » İstanbul. Yıllık Abone : 15 Lira. İki Yıllık : 30 Lira. Dizgi – Baskı: Latin Matbaası.
28 AMALIK 197®

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu