DergilerSine-Film

Sine-film (1962) sayı 1

 

 

 

 

PDF İndirE-Pub İndir

Gücümüze giden bir gerçek var ortada. Sinemayı sanat yü­ S n ü y l e ele alan hiçbir dergi do­ N kuz sayıyı aşamamış. Bu iyi ni­ < yetli davranışlar neden sürdü- rülememiş diyemiyoruz, tç say­ falarda bu konulara değinen ve I açıklıyanlar var. Ülkemiz aydını sinema'nm sorunlarına eğilmi­ yor. Daha onun büyüleyiciliğin­ S den kendini kurtarmış değil. Per­ denin arkasını, acı gerçeklerini I görenler de bugüne dek düşün­ düklerini tümüyle ortaya koya­ * I E + E * I mamışlar. Neden Öncesi, özel anlaşmazlıklar £ sürüp gidiyor sinema kişilerin­ de. Yazarları, oyuncu ve yapıcı­ ları bir türlü biraraya gelemi­ yor, birlik olamıyorlar. Yol gös­ terici, birleştirici bekliyorlar, is­ tiyorlar belkide.. Bizim umudumuz da bu. Si­ nema kişilerimizi SİNE-FİLM’in ak alanında birleşmiş görmek. Anlaşmazlıkları konuşmak, u- yartılması gerekenleri uyarmak, sinema sanatçısının sesini du­ yurmak, sorunlarını tek-tek gün ışığına çıkarmak, çıkmışları ha­ mavişinin acısını duyanlar bizi destekliyor, bu dergide blrleşi- S •3 7 GÜNLÜK AŞK { Muhterem NUR - Ahmet MEKİN < NEŞE YULAÇ - KADİR SAVUN SUPHİ KANER - DİCLEHAN BABAN 3 GAZANFER ÖZCAN - SUNA PEKUYSAL ALİ ŞEN ve NURİ ERGUN | 21 Şubatta ^ Bu dergi, onların bütün tec­ rübeleriyle, yol göstericiliğiyle atılıyor sinema alanına. İşte, İNCİ - TAKSİM ■ ŞIK j Türk sinemasına yol gösterecek, Sinemalarında. € S Sine - Film : 1 •§ << Azim Film ★ Azim Film ir Azim Film ^ Azim Fil yaşayacak bir dergi, diyoruz. Neler yapacağımızı, ne denli yararlı olacağımızı zaman gös­ terecek... Şükrü ZINGIL- Selim SABİT

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu