Filmler

Veritas: Harvard’ın Gizli Tarihi /The Hidden History of Harvard

2010 80’
Yönetmen / Director: Shin Eun-jung
Özet
Harvard Üniversitesi bugün ‘en iyi ve en parlak’ olarak tanımlanır. Tüm dünya Harvard’a imrenerek bakar. Fakat Harvard sadece Fildişi Kule değildir. Harvard Amerikan egemen sınıfının bir parçasıdır. Bu belgesel Harvard’ın tarihsel rolünü ve küresel etkisini eleştirel bir bi- çimde sorgulamaktadır. Yönetmen Harvard’ın geleneksel özelliklerini üç anahtar kelime ile tariflemekte- dir: zengin, beyaz ve erkek. Bu bakış açısını göstermek için de Har- vard’ın bilinmeyen tarihinin peşine düşmektedir.
Synopsis
“The best and brightest” is how Harvard University is described today. People all over the world ad- mire Harvard. But Harvard is not just an Ivory Tower. It is an organ of the American ruling class. This do- cumentary critically examines Har- vard’s historical role and its global impact. The director describes Har- vard’s traditional character in three key words: rich, white, and male. To demonstrate this point of view, the director followed Harvard’s unk- nown history.

Başa dön tuşu