Sinema Nedir? (1993)- Andre Bazin

Bazin, Andre-(Çev) Şener,İbrahim. (1993)Sinema nedir?Sistem Yayıncılık