Sinema65 (1965) sayı 2

Türk Sinema Kanunu ve Sinemacılar Refik Sönmezsoy
Sinemamızın kökleri Halit Refiğ
Metin Erksan Sivralan’dan Berline
Sinema il kitabı