Sinema65 (1965) sayı 3

Türk Sineması kronolojisi
Sorumluluk ve Gerekler Orhan Elmas
Sinemamızın dayanakları Halit Refiğ