DergilerSinema-Tiyatro

Sinema-Tiyatro (1960) sayı

PDF İndir

i KtS dergisine ait matbaanın Müdüriyet oda- sim işgal eden esmer, ufak-tefek, yeşil elbi­ seli zat,, uzun süren telefon konuşmasını bitirdik­ ten sonra ahizeyi sıkıntıyla yerine bıraktı. Başı­ nı kaldırmadan, masasının önünde bekleyen iki gencin konuşmalarım bekledi. Gençlerden biri, ür­ kek bir sesle: «— Efendim, bizim dergi…» diye sö­ ze başladıysa da yeşil elbiseli ufak-tefek zat, sözü sonuna kadar dinlemedi. Bu sıralarda işi zaten başından aşkındı. Sular İdaresinin kitapları ve
bir yığın «yağlı müşteri» nin dizgi işi sıra bekle­ mekteydi. Bunların zamanında yetiştirilememesi o, «yağlı mttşteri»’nin kafesten uçması demekti.
Yeşil elbiseli, ufak-tefek, esmer zat sözünü kısa kesti : « — Derginizi matbaamızdan a- labilirsiniz.» Ve, bir derginin matbaadan çıkarıl­
ması için bir sebep gösterilmesi, hiç değilse ev­ velden haber verilmesi gerektiğini düşünen genç­ lerin tereddütle durakladıklarım görünce cümle­ sini tekrarladı: «— Derginizi alabilirsiniz…»
Bu hâdise cereyan ettiği sırada takvimler 11 Aralık 1959 tarihini gösteriyordu. Esmer ufak-te­ fek, yeşil elbiseli zat, Rüzg&rlı Matbaa ve Akis Müessese Müdürü Mübin Toker, iki genç ise sine- ma-tiyatro dergisi «yöneticileri»ydiler. Aybaşında çıkması gereken derginin yazılan onbeş gündür dizilmeyi beklemekteydi. Gençler, kendilerine sı­ ğıntı gözüyle bakılan matbaada, çıkarılan bütün güçlüklere rağmen dergilerini devam ettirmeğe çalışıyorlardı. Bu defa ise matbaadan temelli ko- ğulmuşlardı. Artık bu sayının, bu ay içinde ye­ tiştirilmesine imkân yoktu. Yeni bir matbaa te­ mininin ise, bu bir aylık gecikmeden başka bir- yığın külfeti vardı. Buna rağmen gençler, matba­ adan yazıları alıp, dokuzuncu sayının çalışmala­ rına girişecekler, dergi belki bir daha çıkamıya- cak, ve sinema, tiyatro gibi politika dışındaki ko­ nulan mühimsemeyi çoktan bırakmış olan ülkü­
cü Akis’in müessese müdürü bir dergiyi katlet­ menin – ufak da olsa – sorumluluğunu hiç aklına getirmeden yaşayıp gidecekti.
Saygılarımızla Sinema – Tiyatro

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu