Yeni Sinema

Yeni Sinema (1966) Sayı 3

 

 

 

PDF İndir

TÜRK SİNEMASI ÖZEL SAYISI
içindekiler
ellinci yıla önsöz/yeni sinema

nijat özön/türk sinemasına eleştirmeli bir bakış — ali gevgili /çağdaş sinema karşısında türk si­neması tarik kakınç/türk sinemasının boyutları — sungu çapan/genç kuşak iyimserliği — tuncan okan/türk sinemasının ekonomik durumu — giovanni scognamillo/türk sinemasında yabancı et­kiler — sezer tansuğ/yerli sinemada anlatım sorunu — tanju akerson/türk sinemasında eleştiri — ziya metin/türk sineması ve seyirci — marcel martin/chaplin konuşuyor/itah eroğlu — jak şalom/ herşeye karşın sanat mı, yoksa.. sergey eisentein/yumurcak/giovanni scognamillo — g. stoyanov bigor/çağdaş bulgar sineması/itah eroğlu — aftan küçükyalçın/zırhsız şövalye —
agâh özgüç/1966 ocak ayından ekim’in başına kadar çevrilen türk filmleri
chaplin toplu gösterisi — 1914-1917 arası kısa filimleri, the kid/yuınurcak, monsieur verdoux, Iİ- melight/sahne ışıkları, the gold rush/altına hücum — çağdaş bulgar filimleri festivali — b. şarali- yev/zırhsız şövalye, r. valçanov/dişi kurt, r. valçanov/ilk ders — türk sinemasının ellinci yılı gös­ terileri— şadi/bican efendi vekilharç, ahmet fehim/binnaz, ahmet fehim/mürebbiye — jean luc godard/pierrot le fou çılgın pierrot — joris ivens/la seine a rencontre paris seine ırmağı parise rasladı — jean vigo/zero de conduit hal ve gidiş sıfır —
ziya metin/türkçe sinema kitapları bibliyografyasına ek

Başa dön tuşu